MaMMacentrum – hudba dětem, z.ú.

Adresa:                                Svatovojtěšská 2835
Telefon:                                777 582 791
E-mail:                                 stastna@mammacentrum.com
Web:                                    http://www.mammacentrum.com/

Již od roku 2008 nabízíme vzdělávací kursy pro maminky a děti od narození do 14 let. Hlavní činností logo-rgb-webMaMMacentra – hudba dětem, z.ú. jsou kurzy pro děti, rodiče s dětmi, těhotné, zdravotníky a pedagogy v těchto oborech: hudební, jazykové, logické a edukativní.

logo-rgb-weblogo-rgb-webV současné době nabízí hudební a edukační kurzy:

  •    Robátka od 4 do 18 měsíců

Děti se učí volně objevovat a pozorovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

  •  První krůčky k hudbě – od 18 měsíců do 4 let

Děti se učí jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslechu, hrají na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Zvykají si na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

  •   Rytmické krůčky – od 4- 6 let

Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti. Učí se vnímání metra, rytmus a interpretaci na dětské hudební nástroje, rytmizaci, melodizaci a scénické vyjádření říkadel, intonaci pomocí solmizačních slabik, orchestrální hru s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů, cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby.

  •   Šachová školička

je určená pro děti ve věku od 4 do 8 let.

Rozvíjí prostorovou orientaci, logické i abstraktní myšlení, tvorbu

jednoduchých algoritmů.

Pro děti s poruchami učení nebo soustředění.

Každoročně konáme u příležitosti Dne dětí volně přístupné odpoledne plné her s prezentací práce našich žáků.

Spolupracujeme a aktivně se zúčastňujeme farmářských trhů „Koudelův talíř“, kde bez nároku na honorář zajišťujeme animační program pro děti.

Pořádáme, ve spolupráci se specialisty, odborné přednášky pro těhotné, které se připravují nejen na porod, ale i příchod z nemocnice a první dny doma, nabízíme certifikované kurzy „ příprava otce u porodu“, edukační přednášky o správném kojení, péči o miminko, používání ekologických látkových plen, první pomoci, workshopy zdravého vaření pro nejen pro děti, cvičení Pilates pro maminky.

Mahu1 Mahu2

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *