Ambrela – Komunitní centrum pro mládež, Komunitní centrum Klubíčko

Adresa: Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč
Telefon: 420 734 435 480
E-mail: barbora.cechova@trebic.charita.cz
Web: http://trebic.charita.cz/

AMBRELA – KOMUNITNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

„Umožňujeme mladým lidem v Třebíči, ve věku od 12 – 26 let, kteří jsou nebo mohou být ohroženi nepříznivou životní situací, navazovat

Logo Ambrela vzájemné vztahy, společně trávit volný čas a rozvíjet jejich zodpovědnost a samostatnost.“

CÍLOVÁ SKUPINA

 Mladí lidé ve věku od 12 – 26 let, kteří:

 •  se nachází nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, se kterou si sami neví rady (hledání zaměstnání, bydlení a řešení finanční situace)
 • jsou nebo mohou být ohroženi nevhodným chováním

(experimentování s drogami, projevy násilí, vandalismus, krádeže, šikana, diskriminace, záškoláctví)

 • chtějí vyplnit svůj volný čas
 • chtějí navázat vztah se společenským prostředím

(kulturní, vzdělávací a prezentační akce, sportovní aktivity, atp.)

 • chtějí podpořit při vzdělávání

(individuální školní příprava, stipendijní programy, výběr školy atp.)

 • potřebují pomoci při jednání s institucemi

(soudní příkazy, žádosti, vyplnění formulářů, atp.)

 • jsou ohroženi sociálním vyloučením

 KOMUNITNÍ CENTRUM KLUBÍČKO

 „Pomáháme rodinám a osobám s dětmi z Třebíče a okolí při řešení jejich nepříznivé životní situace tak, aby svým jednáním zvýšilykLUBÍČKO LOGO vlastní zodpovědnost a samostatnost.“

 CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby a rodiny s dětmi do 26 ti let z Třebíče a okolí:

které jsou nebo mohou být v nepříznivé životní situaci, se kterou si neví rady (bydlení, finance, nezaměstnanost, atp.)

 • které potřebují podporu a pomoc při jednání s institucemi (soudní příkazy, obsílky, předvolání, zdravotní dokumentace, odvolání, žádosti, vyplnění formulářů, doprovod, atp.)
 • které jsou nebo mohou být ohroženy nevhodným či rizikovým chováním (záškoláctví, šikana, gamblerství, zneužívání OPL, agresivita, ohrožování mravní výchovy, atp.)
 • které chtějí navázat vztah se společenským prostředím (kulturně – vzdělávací akce, sportovní aktivity, prezentační akce)
 • které mají zájem o podporu a pomoc při výchově a vzdělávání dětí a vhodného využívání jejich volného času
 • které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Ambrela foto 1 Ambrela foto 2

 

 

 

 

Klubíčko foto 2 Klubíčko foto 3

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *