Jak najít správný letní tábor?

Výběr letních táborů je v plném proudu. Jak ale najít ten správný?
I když se to možná nezdá, zimní měsíce jsou obdobím, kdy je, v celé řadě rodin, řeč o letních
táborech. Nabídka je velmi pestrá a různorodá. Rodiče dětí, které jezdí na oblíbený tábor opakovaně,
to mají snadné. Co ale poradit těm, kteří vybírají tábor poprvé?
Zeptali jsme se Jana Burdy – předsedy Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, který se problematice
letních táborů dlouhodobě věnuje.

Jsou vůbec letní tábory v dnešní době u dětí ještě populární? Co je na nich tak zajímavé?
Určitě jsou. A věřte nebo ne, podle průzkumu České rady dětí a mládeže jsou nejpopulárnější stanové
tábory. Tedy ty v podsadových stanech. Nabídka je ale mnohem širší. Velké popularitě se těší také
příměstské tábory. To je ale trošku jiná kapitola. Pro děti jsou totiž mnohem větším přínosem tábory
pobytové. A co na táborech stále láká? Když pominu prvoplánový rodičovský důvod – potřebu dát
děti někam „na prázdniny“ – tak z hlediska dětí je to jistě parta kamarádů, příslib dobrodružství a jistě
i příležitost zažít něco nového a neznámého.

Je tedy dobré dítě na tábor poslat?
Já to slovo „poslat“ ve spojitosti s letním táborem nemám moc rád. Dítě, zvláště pokud jede na tábor
poprvé, nesmí mít pocit, že je na tábor posláno. Děti by na tábor neměli jezdit proto, že babička
nemá čas a nemůže hlídat, že rodiče už nemají dovolenou, nebo dokonce za trest. Tábor je pro dítě
skvělá příležitost. Odpověď tedy zní – ano, pro děti je dobré jezdit na tábory. Na správném táboře
děti rozvíjejí svoje schopnosti, učí se samostatnosti a dostanou do života obrovské množství znalostí a
zkušeností, které jinde nezískají. Každopádně platí, že dítě by se na výběru tábora mělo podílet
společně s rodiči.

A jsme právě u toho. Jak se dá poznat ten správný tábor?
Je sice pravda, že dnes není problém najít na internetu nebo v různých inzerátech celou řadu
nabídek. Poznat kvalitní tábor ale nemusí být až tak náročné. Chce to jen trochu času.
Jako nejbezpečnější způsob vidím jednoznačně získání referencí. Poptejte se známých, kamarádů
vašeho dítěte. Jistě najdete nějaké děti, které na tábory jezdí. No a jejich rodiče jsou tím nejlepším
měřítkem. Bez obalu vám řeknou, jak to na táboře chodí a jestli jim vyhovuje. Možná i vystřídali více
různých táborů. Jsou tak skvělým zdrojem informací. Navíc vaše dítě pojede poprvé na tábor s
kamarádem, což je skvělé.

A když tu možnost nemáme?
Sestavili jsme deset otázek, které mohou pomoci. Pokud si na ně odpovíte a budete spokojeni, velmi
pravděpodobně je to ten správný tábor. Když ještě připočítáte partu kamarádů, vaše dítě prožije
skvělé léto.

DESET OTÁZEK PRO VÝBĚR SPRÁVNÉHO TÁBORA
1. BEZPEČNOST – Bude tábor pro naše dítě bezpečný?
Správný tábor je také bezpečný – je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a
vedoucí jsou proškolení a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora.
2. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora?
Cena opravdu správného tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související
s programem či zajištěním tábora. Pokud dají dítěti kapesné, mají jistotu, že ho využije pouze pro vlastní potřebu a nikoli na doplatky za program. Je dobré si zjistit, zda je v ceně obsaženo také pojištění a jeho rozsah.
3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný?
Vyplatí se o táboře i jeho provozovateli zjistit co nejvíc referencí. Jedním ze znaků důvěryhodnosti
správného tábora je i ochota poskytovat informace.
4. HYGIENA – Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?
Správný tábor je v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na
zotavovací akce pro děti.
5. INFORMOVANOST – Máme o táboře dostatek informací?
Pokud jste přihlásili dítě na správný tábor, jistě máte předem dostatek informací a hlavní vedoucí
nebo provozovatel vám jistě přímo a jasně odpoví na všechny otázky.
6. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?
Správný tábor má jistě kvalifikované vedoucí – buď na základě kurzů nebo školení nebo na základě
dlouhodobých zkušeností.
7. PROGRAM – Jaký je program tábora?
Ten správný tábor má předem připravený rozmanitý program s celotáborovou hrou.
8. ROZVOJ – Přinese našemu dítěti tábor něco nového?
Správný tábor formuje dětské hodnoty a životní postoje a je pro dítě přínosem ve všech směrech.
9. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?
Na správném táboře je strava zajištěna 5x denně a je zajištěn nepřetržitý pitný režim. Pokud jste
narazili na dobrý tábor, hlavní vedoucí vám jistě rád ukáže jídelníček.
10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník?
Zdraví účastníků tábora i jeho vedoucích leží na srdci každému provozovateli správného tábora. Proto
je na každém správném táboře přítomen po celou dobu zdravotník, který prošel příslušným školením
a má oprávnění vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích.
Kompletní znění všech deseti otázek a celou řadu dalších rad a doporučení, včetně katalogu letních
táborů najdete na www.tabory-vysocina.cz.

Více informací: Jan Burda 777 750 131, predseda@rdmkv.cz

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových
organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a
orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti.
V současné době sdružuje více než 20.000 individuálních členů ve dvacítce organizací.
V současné době realizuje několik projektů. Například www.tabory-vysocina.cz , www.volnycas-
vysocina.cz a další. Více informací o RDMKV je na webu www.rdmkv.cz

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *