Výběr kroužků pro děti

Září je měsícem vybírání kroužků pro děti. Nabídek je mnoho a každé dítě je jiné, proto volba často není lehká. Následující článek je shrnutím poznatků a rad, který vám pomůže výběr usnadnit.

Smysluplné trávení volného času je neoddělitelnou součástí výchovy dětí a mládeže.

Výchova musí stát na třech pilířích – rodina, škola, volný čas. Všem třem těmto

oblastem je třeba věnovat pozornost. Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných základech, zdravému rozvoji dítěte něco chybí. Co se týče volného času, jsou nejlepší kroužky nebo oddíly, které fungují celoročně. Ty mají na rozvoj dětí největší vliv.

Názor odborníka

Dle názoru pedagoga doc. PhDr. Tomáše Čecha, Ph.D. řada dětí dokáže svůj volný čas využívat aktivně, hodnotně a organizovaně, existují ovšem skupiny dětí, které jej plnohodnotně nevyužívají nebo to vůbec nedokáží. To může vést k záškoláctví, šikaně apod. Je naším úkolem tomuto zamezit, nabídnout dětem a mládeži kvalitní využívání volného času širokou nabídkou volnočasových aktivit.

Optimálním stavem je uvést sféru povinností a volného času do rovnováhy, protože kvalitně strávený volný čas:

• Je protipólem kvalitního pracovního nasazení ve škole

• Podílí se na vytváření hodnotového systému dětí i dospělých

• Podporuje mnohostranný rozvoj osobnosti jedince (vůle, seberegulačních vlastností aj.)

• Vytváří a ovlivňuje sociální vztahy, sociální interakci a komunikaci

Jak vybrat správný kroužek?

Vybrat správný kroužek pro dítě je pro rodiče často oříšek. Správný výběr zájmových aktivit je věc hodně důležitá. Kvalitní a hlavně pravidelné využití volného času je pro dítě důležitou součást rozvoje – hned vedle výchovy v rodině a ve škole. Jak se ale v široké nabídce aktivit orientovat? Podle čeho vybírat? Následující rady České rady dětí a mládeže vám třeba pomohou pro děti vybrat ten správný oddíl nebo kroužek.

1. Naslouchejte zájmům svého dítěte

Výběr mimoškolních aktivit by měl být otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodičem.

2. Důležitá je dobrá parta

Dítě by mělo mít kolem sebe dobrou partu vrstevníků, protože ti hrají při výběru zájmových

činností velkou roli.

3. Nejdříve stačí ochutnat

Je obvyklé, když dítě v raném věku vyzkouší několik zájmových aktivit. Proměna zájmů

dítěte je přirozená a souvisí s jeho vývojem.

4. Nemusíte mít nutně génia

Dítě, navzdory prokazatelnému talentu, do mimoškolních aktivit vysloveně nenuťte. Je

rozhodně lepší mít zdravé tzv. normální dítě, než stresovaného, labilního génia.

5. Nechte své dítě užívat si dětství

Neorganizujte dítěti všechen volný čas a ponechte mu i pár hodin týdně na trochu

„obyčejného lenošení“.

6. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti

Zdaleka ne každé dítě bude vrcholovým sportovcem nebo houslovým virtuosem. „Hra“

v dobrém oddíle, kde je organizována s výchovným cílem, naopak dá dítěti mnoho užitečných

dovedností do praktického života.

7. Hledejte kontakty a reference

Ptejte se na reference o sdružení, oddíle či kroužku ve svém okolí – dobrá zkušenost někoho

z okolí je nejlepším doporučením. Kontakty na sdružení dětí a mládeže najdete i na internetu.

8. Vyžadujte zpětnou vazbu

Zajímejte se o činnosti oddílu, klubu, souboru či kroužku, poznejte dobře jejich vedoucí –

budou časem vašimi nejlepšími spojenci při výchově vašich potomků.

9. Myslete s předstihem i na prázdniny

Celoroční činnost v oddíle, který znáte, je nejlepší vstupenkou na letní tábor, který je

vyvrcholením každého roku a jeho završením.

10. Rodina je rodina

Sdružení dětí a mládeže ani střediska volného času se svými kroužky nejsou místem, kde děti máte co nejčastěji „odkládat“. Rodinné zázemí a vzpomínky na pěkné chvíle strávené s rodiči, sourozenci či prarodiči nemůže nahradit nic.

Tak šťastnou ruky při výběru volnočasových aktivit pro vaše děti.

(Odkaz na článek Tomáše Čecha: file:///home/chronos/u-2f0bdb1e4cfd0665bb774c91a1c64c353ead3bf5/MyFiles/Downloads/8296-14249-1-SM%20(3).pdf

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *