8. ročník soutěže BRÁNA K DRUHÝM

8. ročník soutěže BRÁNA K DRUHÝM8. ročník soutěže BRÁNA K DRUHÝM Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež v průměru do 26 let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity). Uzávěrka soutěže je 31. října 2019. Vyplněný přihlašovací formulář můžete zasílat průběžně, nejpozději však do 31. října 2019 na adresu jura@nidv.cz.

8. ročník soutěže BRÁNA K DRUHÝM

Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali. S výsledky budou soutěžící seznámeni do 30. listopadu 2019. Vyhlášení vítězných týmů soutěže proběhne za účasti jejich zástupců v lednu 2020 v Praze (přesný termín bude vítězným týmům včas sdělen).

Další informace: znv.nidv.cz/brana-k-druhym

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *