Sportovní centra talentované mládeže na Vysočině poskytují zázemí 1700 sportovním nadějím

Od roku 2004 rozděluje Kraj Vysočina peníze resp. dotace krajským sportovním centrům talentované mládeže. Už v šestnácti v současné době krajem registrovaných centrech se na svou sportovní kariéru pod dohledem trenérů intenzivněji připravují stovky sportovních talentů. Kraj Vysočina jen v letošním roce poslal centrům téměř 5,5 miliónu korun, tedy nejvíce za dobu existence této podpory.   

„Pokud krajská dotace umožní další sdružování prostředků, které pomohou udržet fungování krajských center talentované mládeže, pak každá koruna splnila svůj účel, ” uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Rozpočet Kraje Vysočina představuje pro sportovní kluby resp. sportovní centra talentované mládeže významný zdroj financování. Celkem bylo na účty center talentované mládeže odesláno už 47 milionů korun. Další prostředky kraj na sport poskytuje z Fondu Vysočiny a vedle tréninkových aktivit intenzivně podporuje i reprezentaci a pořádání mistrovských podniků na svém území.

 Tab. 1: Příjemci dotace /sportovní centra talentované mládeže 2018 v tis. Kč

Fotbal1 500
Lední hokej1 000
Šachy60
Volejbal230
Plavání230
Lyžování250
Basketbal230
Orientační běh160
Stolní tenis202
Házená470
Atletika130
Tenis600
Triatlon56
Florbal125,2
Moderní gymnastika154

 Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Sportovní centra talentované mládeže Kraje Vysočina sdružují aktuálně více než 1700 sportovců, zhruba o 600 aktivně zapojených sportujících více než v minulém roce.

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *