Ze Španělska do Pelhřimova přijeli mladí stážisté

Hodina H se i v letos zapojila do projektu Stáže v evropských zemích.

 

Do České republiky přiletělo sedm Španělů, kteří si budou po tři měsíce ověřovat své pracovní schopnosti a připravenost pro evropský trh práce a zároveň zapracují na svém osobním a osobnostním rozvoji. To vše v rámci svých studijních oborů a své kvalifikace.

Stáže zajišťuje Hodina H a probíhají ve spolupracujících firmách a organizacích v Pelhřimově a blízkém okolí: První pozice, Hotel Farma, Pekařství Sankot, Stampi a Domov pro seniory Pelhřimov.

V prvních dnech se všichni mladí lidé ze Španělska seznámili s místem pobytu, místními zvyklostmi, pracovním režimem a českou kulturou. Během tří měsíců stáže mohou získat potřebné pracovní návyky, využít své odborné znalosti, dovednosti a rozvinout další kompetence nutné pro trh práce, jako jsou komunikace v cizím jazyce, komunikace jako taková, spolupráce, kreativita, flexibilita a vnímání rozdílností mezi kulturami i lidmi. Pro mladé studenty jde o velmi užitečnou zkušenost.
Hodina H zajišťuje stážistům koordinaci a podporu jak osobní, jazykovou a informační, tak i poradenskou.


Projekt je realizován za podpory programu Erasmus+.
Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

 

Zdroj:

www.adam.cz/clanek-2018080015-ze-spanelska-do-pelhrimova-prijeli-mladi-staziste.html

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *