Kraj Vysočina opět podpoří sportovní a volnočasové aktivity handicapovaných

Rada kraje se i letos rozhodla finančně podpořit 13 neziskových organizací, jejichž činnost je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé z Kraje Vysočina. „Dotace na sportovní a volnočasové aktivity handicapovaných tvoří stabilní dotační titul kraje a v letošním roce si žadatelé rozdělí částku téměř 363 000 tisíc korun. Důležitá je pro nás činnost pravidelná, celoroční, na kterou mohou navazovat i letní tábory a sportovní soustředění. Oceňované jsou také projekty, které se snaží spojit svět handicapovaných a běžné zdravé populace,“ doplnila Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu. Dotace pomohou například s pořádáním turnajů a účastí na závodech, s rekondičním a rehabilitačním cvičením, výukou plavání nebo s nejrůznějšími kulturními programy.
 
Sport, kultura i tvořivé dílny, na to vše se mohou těšit klienti a členové organizací Spolek Zvoneček z Pelhřimova, Klub „Úsměv“ ze Žďáru nad Sázavou a SPMP ČR Třebíč. Dotace na tréninky a přípravu na závody v atletice, boccie nebo curlingu využijí v Handicap Sport Clubu z Velkého Meziříčí a TJ Březejc. Oblíbeným volnočasovým sportem je také bowling, kterému se budou věnovat klienti Centra LADA z Pacova nebo TJ Neslyšící Jihlava. Neméně důležitou oblastí je rehabilitační a rekondiční cvičení pro handicapované, a tak byly podpořeny i projekty hiporehabilitace s Portimo o.p.s. nebo plavání s SK Vodomílek a Unií ROSKA z Jihlavy a Medou z Humpolce. Organizace nevidomých využije peníze na tréninky a turnaje v Showdownu, neboli aplikovaném stolním tenisu pro nevidomé. Důležité jsou také projekty, ve kterých je snaha zapojit handicapované do běžného života, a tak byl i letos podpořen projekt Integračního centra Sasov, kdy se lidé s poruchami autistického spektra mimo jiné učí nakupovat a vařit v tzv. tréninkových hodinách vaření.

Kraj Vysočina podporuje celoroční činnost handicapovaných pravidelně, a tak si už neziskové organizace od roku 2015 rozdělily více jak 1,5 milionu Kč.

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *