Navazujeme spolupráci, vstupujeme na „intráky“ a rozdáváme čaj

Už delší dobu jsme se rozhodovali, jak zlepšit efektivitu služby Streetwork. Rozhodli jsme se oslovit několik internátů v Třebíči a azylový dům s možností spolupráce. Našim cílem bylo navázání bližšího kontaktu a informování dětí a mládeže o službách Nízkoprahového klubu BARÁK a STREETWORKu Třebíč.

Obsahem spolupráce jsou vstupy zaměřené na spolupráci, informační prezentaci zařízení a preventivní hledisko zaměřené na schopnost správného rozhodovaní v krizových situacích, které mohou nastat v životě. Momentálně máme za sebou první vstup na internát v Borovině a na základě zpětnovazebních dotazníků můžeme říci, že vstup byl vydařený.

Zájemcům se vstup líbil a byli by rádi za zpestření jinak stereotypního života na „intru“. Dalším pozitivním momentem bylo, když se nám účastníci vstupů ozvali a měli zájem se s námi setkat v terénu.

Dalším našim způsobem jak získat nové zájemce o službu je tzv. STREETCAFE, kdy pravidelně jezdíme k vybraným školám a tam rozdáváme čaj, když žáci čekají třeba na autobus. Čaj funguje jen jako prvek k navázání kontaktu a komunikace. Tím, že nám začíná zima, se nám tato technika velmi osvědčila.

Toto jsou novinky ze služby Streetwork Třebíč.

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *