Počet hovorů na téma „šikana“ se zvyšuje, potvrzuje Linka bezpečí

V posledních letech se zvyšuje počet dětí volajících na Linku bezpečí
kvůli šikaně. V roce 2016 to bylo nejvíc hovorů za poslední 4 roky – přijali jsme 2239 hovorů
o šikaně. V předchozích letech to bývalo kolem 1400 hovorů ročně. V tomto roce jsme do
konce prázdnin přijali více než 1000 hovorů.

Kvůli šikaně ve školním prostředí volají spíše chlapci a děti v mladším věku (12 – 13 let), problém
kyberšikany řeší spíše dívky a obecně o něco starší děti (14 – 15 let). Také na Rodičovskou linku se
obracejí dospělí s prosbou o radu – tam se téma šikany vyskytuje dokonce v 9% všech hovorů.
Komu se děti svěřují?

Dítě, které je šikanované, často ztrácí důvěru v okolí a uzavírá se v obavách, co všechno by
přiznání, že je obětí šikany, mohlo způsobit. Bojí se, že by mu nikdo neuvěřil a především má
strach z pomsty agresorů
. „Nezřídka se stává, že se dítě se šikanou svěří učiteli nebo rodiči, ale ti
neudělají potřebné kroky pro ochranu dítěte. Právě v takových případech je role Linky bezpečí
nezastupitelná. Ve chvíli krize můžeme být v očích dítěte často těmi jedinými, kteří mu důvěřují,
nabídnou mu pochopení, přijetí a plán konkrétní pomoci,“
shrnuje situaci Mgr. Peter Porubský,
vedoucí Linky bezpečí.
Linka bezpečí spolupracuje s projektem pro odhalování šikany na školách s názvem „Nenech
to být“.
Na některých školách je možné využít web a mobilní aplikaci Nenech to být, přes kterou
mohou žáci či rodiče anonymně upozornit na dítě, kterému je ubližováno. Oznámení se pak dostane přímo ke kompetentní osobě na škole. Linka bezpečí v projektu funguje jako záchytné lano pro akutní případy nebo náročné konzultace. Pokud je dítě svědkem brutální šikany nebo eskalujících problémů, které nesnesou odkladu, konzultanti Linky bezpečí jsou nápomocni nonstop a zdarma po celý rok na čísle 116 111, e-mailu i chatu. V současné době se do projektu zapojilo
690 škol.

Na Linku bezpečí, jako odborného garanta, se čím dál častěji obracejí mladí umělci a kapely
s nabídkou spolupráce v rámci svých projektů pro školy a veřejnost. Kapela HIGHVIBES připravila pro žáky ZŠ výchovně motivační koncert „Na vlnách přátelství“, který se zaměřuje na přátelství, pomoc a šikanu. Kapela zakázanÝovoce natočila zase videoklip – “Probdělý noci” ke svému albu Díky vám! Videoklip pojednává o šikaně.

“Propojení s muzikanty může být dalším vhodným způsobem, jak služby Linky bezpečí přiblížit
dětem”
dodal Peter Porubský.

„Pokud se dítě svěří se šikanou rodiči, je důležité nenechat se ovlivnit strachem dítěte a uvědomit
si, že máte povinnost ho především ochránit. Doporučuji se ho ptát co nejkonkrétněji na to, co se
ve škole stalo. (např. Jak se to stalo? Kdo u toho byl? …), abyste měli jasné argumenty pro
jednání se školou. Jako velmi rizikové pak vnímám, pokud rodiče chtějí řešit šikanu přímo
s agresorem, nebo s jeho rodiči
uvedla Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.
Řešení šikany ve škole má své zákonité postupy a jejich nedodržování může výsledek zásadně
negativně ovlivnit. Zde uvádíme základní doporučení:

Generálními partnery, kteří dlouhodobě podporují Linku bezpečí, jsou:
– Než začne rodič jednat, je důležité si uvědomit, že za šikanu ve školním prostředí odpovídá
škola, která by se měla řídit metodickým pokynem MŠMT a mít vypracované postupy pro
vyšetřování šikany.
–  Rodičům doporučujeme zmíněné materiály prostudovat a šikanu svého dítěte řešit pouze
v přímé spolupráci se školou.
–  Udělejte si písemnou přípravu či dopis s konkrétním popisem situace ve třídě s žádostí o
písemnou informaci o tom, jak bude zajištěna ochrana vašeho dítěte.
–  Je vždy výhodnější, když na jednání se školou jdou oba rodiče.
–  Pokud si rodič není jistý, je možné se před vstupem do školy poradit s odborníky, např. na
Rodičovské lince nebo v pedagogicko-psychologické poradně.
–  V rámci vyšetřování by škola měla nejdřív odhadnout stádium šikany (stupeň rozvinutí
šikany, kterých je pět). K prvnímu a druhému stádiu se uplatňuje jiný přístup než k dalším
třem – pokročilejším.
–  Proces vyšetřování by měl být utajen a předem naplánován, aby agresoři neměli čas
zastrašovat svědky.
–  Nejdřív by měla škola vyslechnout oběť, poté svědky a následně agresory.
–  Nikdy by škola neměla dopustit, aby v rámci vyšetřování oběť či svědci byli konfrontováni
s agresory (např. typu: „ tak si kluci podejte ruce a bude vše fajn“).
–  Po vyšetřování by měl být popsán jasný výstup a následná opatření. Třída a všichni účastníci
by měli být informováni, že situace byla prošetřena a uzavřena.
–  Následně je vhodné zařadit preventivní program se záměrem obnovit pozitivní vztahy ve
třídě.
–  V případě, že vedení školy opakovaně odmítá přijmout zodpovědnost za řešení šikany, máte
možnost se obrátit na
zřizovatele školy a Českou školní inspekci.

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *