Budoucí prvňáčci půjdou v Třebíči k zápisu začátkem dubna

Pro školní rok 2017/2018 došlo ke změně termínu zápisu dětí do prvních tříd. Od 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela školského zákona, která stanovuje, že: „Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.“

Zápis v Třebíči uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna 2017

Po dohodě s řediteli základních škol, jejichž zřizovatelem je město, se zápis v Třebíči uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna 2017. Jako každoročně bude tento termín včas zveřejněn obvyklým způsobem.

Děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 půjdou k zápisu

K zápisu přijdou všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí být přiloženo také posouzení školního poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad musí zákonný zástupce dítěte požádat v době zápisu.

Podrobnější informace získají rodiče budoucích prvňáčků u vedení jednotlivých základních škol.

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *