Zápisy do prvních tříd se v Havlíčkově Brodě letos poprvé posunuly na duben

Zápisy do všech pěti havlíčkobrodských základních škol se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 od 9,00 do 17,00 hodin. K zápisu se podle zákona musí dostavit všechny děti, které do konce srpna 2017 dovrší věk šesti let. Rodiče budou potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz.

K zápisu mohou jít i pětileté děti

K zápisu se ale dále mohou dostavit i duševně a tělesně vyspělé děti, které dosáhnou šesti let v období od září 2017 do června 2018. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let v období od září do prosince 2017, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší šesti let v období od ledna do června 2018, je pak nutné doložit navíc i doporučující vyjádření odborného lékaře.

O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy

Podle zákona plní žáci povinnou školní docházku ve spádové škole (tj. základní škole ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Při zápisu dítěte k povinné školní docházce je zakotveno právo na svobodnou volbu školy, zákonných zástupce tedy může přivést dítě k zápisu do jakékoli školy. O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle zákona ředitel školy.

Jde o jeho výlučnou kompetenci, do níž není oprávněn zasahovat žádný jiný orgán. S ohledem na skutečnost, že žádost o přijetí může být podána i rodiči „nespádových“ dětí, stanoví současně školský zákon, že ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy. Tyto děti tak mají přednostní právo na přijetí.

Dětem, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, naopak školský zákon výslovný nárok na přijetí až do nejvyšší povolené kapacity školy nezakotvuje. Ředitel školy je proto oprávněn rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu stanovených kriterii k přijetí.

Podle odhadu by se k zápisům na školní rok 2017/2018 mělo dostavit cca 280 až 300 dětí.

Bližší podrobnosti o organizaci zápisu, školském obvodu a kritériích pro přijímání dětí do 1. ročníků základních škol najdete na webových stránkách jednotlivých havlíčkobrodských základních škol:

Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, zs-konecna.cz

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, www.zsstaflova.cz

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, www.zssady.cz

Základní škola a Mateřská škola Havlíčků Brod, Wolkerova 2941, www.zswolkerova.cz

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, www.zsuselska.cz

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *