Jejich volný čas, vaše zodpovědnost…

children-1266195_1280Volný čas, jeho naplňování a využívání, je téma ožehavé, zasahující do řady oblastí a daly by se o něm popsat spousty řádků. V dnešní době, kdy mladá generace je často stále více osvobozována od povinností – dříve zcela obvyklých – spojených například s chodem domácnosti se projevuje nárůst množství volného času. Zároveň se zcela mění hodnotový systém nejen mladé generace, ale celé společnosti směrem od aktivního využívání času k jeho pouhému pasivnímu využívá a zprostředkování zážitků médii. O to více je nutné věnovat se kvalitní náplni volného času.

Pokud má volný čas dnešních dětí a mládeže plnit svoje poslání, je potřeba mu vytvářet podmínky a podporovat kvalitní a především aktivní podmínky pro pravidelné trávení volného času. O volném čase se často mluví a píše jako o rizikovém faktoru. Neovlivňování jeho využívání a nedostatečná nabídka volnočasových aktivit nutně povede k tomu, že si děti budou sami nacházet jiné aktivity, které mohou být „společensky nežádoucí“. Proto jsou prostředky a úsilí vynaložené do ovlivňování volného času dětí a mládeže dobrou investicí do budoucnosti. Bohužel je to investice, jejíž výsledky nejsou vidět hned.

Často velmi kvalitní podmínky využití volného času jsou v nejrůznějších sdruženích a organizacích, které se aktivnímu využití volného času věnují. Bohužel v posledních letech ubývá dětí a mládeže trávící svůj volný čas v nějaké organizaci (kroužku, oddíle, klubu…) pravidelně. Bohužel totiž převládá pocit svobody, nahodilé trávení volného času a již popsaná pasivita a zároveň osamělost – stále častější trávení volného času u televize a počítače. Stále více nahrazují kontakt s vrstevníky mobily a sociální skupiny na webu.

A zde je prostor pro působení vás – rodičů. Investujte do svého zájmu o volný čas vašich dětí. Vyplatí se to nejen vám, ale i vašim dětem a přeneseně i celé společnosti. Kvalitní nabídka dětských organizací existuje, jen je potřeba ji správně využít. A správně znamená, aby vaše dítě trávilo volný čas aktivně s partou kamarádů a především pravidelně a pod vedením zkušeného vedoucího.

Nabídka je dostatečná – stačí ji jen využít.
Mohl bych parafrázovat slogan jedné povedené televizní kampaně – vaše dítě, jeho volný čas, vaše zodpovědnost.

Jan Burda

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *