JÓGA PRO DĚTI

Období dětského věku je obdobím rozvíjení motoriky. Je to velmi závažný časový úsek ve vývoji páteře dítěte a s tím souvisí i návyk a úroveň správného držení těla, což je rozhodující pro budoucí zdatnost a výkonnost. Pro děti předškolního a školního věku je charakteristická všestranná pohyblivost, aktivita, živost a radost z pohybu,…

více

Letní tábory s Hrubínkou

Parta lidí kolem Centra volného času Hrubínka pořádá letní tábory více než 13 let. Každým rokem se nabídka našich táborů postupně rozrůstá. Letos nově pořádáme tábor pro děti ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Nejsme ale místně nijak omezeni ani městy, ani krajem. Jezdí k nám děti z větších dálek…

více

Desatero dobrých rad

Jak a podle čeho vybrat volnočasové aktivity pro své dítě? Přinášíme desatero rad… Naslouchejte zájmům svého dítěte Výběr mimoškolních aktivit by měl být otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodičem. Rodič se může poradit s učitelem, na co je dítě šikovné, k čemu má vlohy. Pomoci mohou i pedagogicko-psychologické poradny.…

více

Volnočasovými aktivitami se rozvíjí mozek dětí

Stále častěji se setkávám s dětmi, které „trpí“ nějakou poruchou. Je to neschopnost sociální komunikace, porucha soustředěnosti, problémy s motorikou, nezájem o dění kolem, slabé verbální projevy a omezené kreativní vyjadřování. To vše a mnohé další jsou „poruchy“, které mají spojitost s mozkem a se životním stylem. Děti se dostávají…

více

Děti u počítače tloustnou, pomoci jim může dětský oddíl

Třebíč/Vysočina – Každé páté dítě v České republice má nadváhu nebo je dokonce obézní, ukazují aktuální výzkumy. Volný čas totiž tráví děti doma u počítačů, což se negativně projevuje nejen na jejich fyzickém zdraví, ale také ve stále se snižující schopnosti sociální komunikace. Přitom existuje i jiný způsob trávení volného…

více

Nejsou zase tak jiné jako dřív

Názor, že dnešní děti jsou úplně jiné, než starší generace nesdílím. Jsem přesvědčen o tom, že mají naprosto stejné potřeby a tužby jako děti a mládež před deseti, patnácti, dvaceti lety. Děti pořád vytvářejí party, mají své neformální vůdce, své oblíbence i neoblíbence. Stále mají stejné vzorce chování. Pořád se…

více